Fritidsklubben 4H

4H-klubb som driver fritidsverksamhet hos Hågelby 4H. Verksamheten riktar sig främst till barn i anpassad skolgång.