Hur får jag fram föregående års lista över medlemskap?

Genom att klicka på knappen *Filter* får du fram filtreringsalternativ som är möjliga för individ listan. För att få fram föregående års medlemslista bör du ändra *Faktura skapad mellan* till föregående års start och slutdatum. För att endast få medlemskap bör du sedan i rullistan för *Har fakturan medlemskap?* välja Ja. För att endast få betalda medlemskap behöver du även sätta rullistan för *Betalstatus* till Betald.

Exempel:
*Faktura skapad mellan*: 2019-01-01 och 2019-12-31
*Har fakturan medlemskap?*: Ja
*Betalstatus*: Betald

Utöver dessa filtreringar kan du även välja att göra ytterliggare filtreringar för att få ett mer specifikt resultat. Det kan t.ex. handla om att få fram alla inom en viss ålder.