Kulturföreningen Subvox

Kulturföreningen Subvox är arrangör till Subkultfestivalen.

Vårt ändamål är att att främja och stödja subkulturer och normöverskridande yttringar i samhället samt främja ett tillgängligt kulturliv för alla.