Stråkanäs 4H-klubb

Sveriges äldsta 4Hgård. 4Hverksamhet på fastigheten sedan 1971. Idag lantbruksdjur, natur, odling, mjukt och hårt hantverk, kultur, pyssel, matlagning, djuraktiviteter, trollstig, läger, studiebesök, 4Hföretag. Öppet för gratis drop in besök årets alla dagar.

Stråkanäs 4H-klubb

Postadress
Stråkanäs 62
95291 Kalix